Clavicula Regis

Förord

Den första texten utifrån vilken denna bok påbörjades, var ett inspirerat verk. Det skedde utan medveten plan och utan annan tanke annat än på det skede i vilken texterna skapades. Med ett kapitelnamn som överskrift och pennan i handen dansade gudarna över min panna till dess att texten stod färdig på pappret. Själva antalet kapitel stod dock klart för mig relativt tidigt eftersom mönstret följde en given mall. Det stod också klart för mig att texterna var en slags summering av allt jag tänkt och känt fram till detta datum och att det var ett slags avslut och sammanfattning. Vad som senare skulle komma kunde jag bara ana även om jag sett och känt tecknen allt starkare runt omkring mig. Ta mina ord för vad de är – Inte mer och inte mindre. Om jag är otydlig är det mitt tillkortakommande och inte min avsikt

 

Din Broder

 

Frater Clavdio

Till Texten:

Clavicula Regis Svecia Omnibus

Bli först med att kommentera

Lämna gärna en åsikt...