Clavicula Salos – Den Helige Dårens lilla Nyckel

Vägens första kantat

Att gå en Väg innebär att det är oundvikligt att andra går jämte, framför och bakom dig.
De går samma eller liknande vägar vars steg är skilda från dina blott på grund av små variationer i steg eller anslag.
Trots detta är det ett universum mellan dig och de som färdas i din närhet.
Många av de du möter är fyllda av övertygelsen att just deras väg är den rätta och detta inte bara för dem själva utan även för alla andra runt omkring dem.
Vissa leder så andra i bojor efter sin egen väg.
De bojor med vilkas hjälp de snärjt sina offer tär själar och försvagar viljan.
De matar kedjebäraren som navelsträngar och förtär sina offer långsamt och med mycken bitter smärta.

Sådana kedjebärare är vampyrer vars själar förvridits av ambition och självgodhet.
De söker ständigt nya offer och låter även de redan fångade snärja andra.
De är Pest och bör behandlas såsom sådana sjukdomar, med eld och isolation.
Deras rörelsefrihet bör begränsas och deras underhuggare jagas bort från de svaga och de oskyldiga
Ve den som kommer i deras väg utan att känna dem för vad de verkligen är.

Tag akt ty de är starka i sin övertygelse, konstfärdiga i sitt tal och förtrollande i sin illvilja.
Känn dem på deras likriktning och deras önskan om att förändra dig till sina egna avbilder.
Värj dig med kraft ifrån deras kedjor och stålsätt ditt hjärta mot deras förförelser.
Vet att ingen profet som sätter sig själv som mönster för andra ager kraften att förmedla livets mysterium.
Sök dock aldrig att bryta någon annans boja då du med sådana handlingar osökt som räddare kommer att binda den befriade till dig.

Den befriade som inte själv gjort sig fri söker nya bojor att ersätta de gamla med ty sådan är den viljesvages natur.
Dela frikostigt med dig av det du lärt dig.
Håll inga hemligheter utan visa dina medresenärer ställen där marken inte bär.
Ge och låt de du möter själva avgöra vad det önskar göra med det du givit dem.

LÄS VIDARE I Clavicula Salos Svecia Omnibus

%d bloggare gillar detta: