Kategorier
Esoterika featured Text

Clavicula Regis – Den kungliga lilla nyckeln

 

Clavicula Regis är en bok indelad i tjugotvå korta texter. Texten behandlar livet utifrån ett personligt perspektiv och är skriven i ett slags automatisk skrift utan egentlig planering eller editering. För att läsa hela texten är det bara att följa länken som erbjuder hela texten som PDF

0

Sjung människa i glädje över din existens. Räds inga mysterier och låt inte begränsning vara det rättesnöre som definierar ditt handlingsutrymme.      Sök hjärtats tempel och vandra oförskräckt de stigar som livet förberett åt dig.  Jag Broder Clavdio vars motto en gång var ”Känn dig själv”, vandrar den väg som givits mig och slump eller nödvändighet har fört din och min väg till denna punkt där vi möts för att sedan förmodligen aldrig ses igen. Hur värdefulla har inte sådana korsvägar varit för mig under mina vandringar? I närvaron av de tre gracerna har otaliga människor fört sitt ljus till mitt tempel. Dessa människor vars visdom välsignat mitt hus är i sanning så otaliga att det är mycket svårt eller snarare omöjligt att nämna dem alla. Några vars namn pryder inledningen till denna bok får representera inte bara den visdom som döljer sig i människans djup utan även den godhet med vilken en människa ger sina tankar åt en annan. Min tacksamhet för sådana gåvor är idag oändlig.

 Fortsätt att läsa: Clavicula Regis Svecia Omnibus

Kommentera