Kategorier
featured music musik

Enter Captain Cagliostro

Captain Cagliostro welcomes you. This is the hidden space of imaginary friends and you are invited.

We are what we are and we make what we make. We are not original. We are not true. We hold no ideals and do not pretend to be anything but pretence. We are the imaginary nerd in the closet. The keyboard warrior of bad taste and the things that never leaves the cellar. Again welcome to this small space

And for our first little number…

n 1984 a wonderful series was created about space lizards who were kind of nazis except for the nice lizard played by Robert Englund who perhaps is most known for the film he did the same year: A Nightmare on Elm Street

The series was kind of popular but lasted only for a year but the miniseries called ”The Final Battle” contained a wonderful score by : 
Joseph Conlan
Dennis McCarthy
Barry De Vorzon

So this is our version of that wonderful wonderful score which you are free to listen to and download as you wish:

And this is the original song on YOUTUBE if you want to give that a go.

By now you know what we are about – making versions of songs we love or karaoke but electronic and for most part no singing (be grateful for that last one)
Be well and welcome again

Cesare Cagliostro

Kategorier
featured novell Text

Den Ofödde – Ett Novellbrev

Texten finns som ljudfil och som nedladdningsbar PDF – Ha kul

Texten finns som ljudfil

 

Hej.

 

Jag tänker på dig ibland vet du.

Inte jätteofta men till och från finns du i mina tankar.
Jag undrar hur du skulle se ut. Jag undrar hur du skulle göra när du upptäckte världen som liten.
Skulle du ha samma vita tjocka hår som jag hade och den där taniga kroppen som inte riktigt fick motoriken att fungera?
Skulle dina ögon vara lika blå? Skulle man i dina ögon liksom i mina kunna se den ocean av mörker som bor där?

LÄS RESTEN AV TEXTEN SOM PDF  

 

 

Kategorier
novell skräck Text

Gourmén – Eller en liten Historia om Hunger – Som PDF

Gourmén är en obehaglig text som inte är till för den som sover lätt eller som inte trivs i en mardröm eller i ett skadat sinne. Du är varnad

Utdrag:

Alltså jag vet att det är lite svårt att ta till sig och att ett och annat kan upplevas som lite omvälvande men jag försäkrar att var del i min konst har ett högre syfte och sublima övertoner vars själva natur kräver de metoder och material jag arbetar och har arbetat med.

Det går förvisso att fnysa åt att jag kallar gommens upplevelser för konst men för mig är det endast den fantasilöse som inte klarar av att se gommen som en canvas redo för en mästares handlag. När den vällagade måltiden penslas ut på tungan manifesterar sig konstnärens vision genom de smaker och möten som sker på dess väg mot magen. Genom de fem grundsmakerna, konsistenserna, temperaturerna och växlingarna mellan växt och djurliv på tallriken förs den ätande på en mästarresa vars upplevelse närmast kan mätas med njutningen i en köttslig förening med någon man finner mer än tillfälligt tilldragande.

För den som en gång vant sig vid njutningen av vällagad mat ter sig ett förfall till det färdiglagade som ett moraliskt förkastligt avsteg från den rätta vägen värd att sky med alla medel. Själv har jag aldrig nedlåtit mig till att äta vare sig färdiglagade köttbullar eller någon av de microvågsvärmda styggelser som ligger till grund för vårt moderna samhälles kamikazedykning ner i det patetiska tillstånd av vankultur som bringat vår civilisation att konsumera sig själv.

 

LÄS VIDARE Gourmén

 

 

Kategorier
Esoterika Text

Clavicula Nox – Nattens lilla Nyckel – Ofullbordad

Broder

 

Till vad nytta är allt detta vandrande och till vilket syfte är vi satta att vara blott ett kosmiskt undantag i en ynklig del av himlarnas kör? Vad för mening finns det att tala med gudar som är fåfänga, inbilska och svartsjuka? Än mer vad för syfte finns det att söka förbättra och förfina det som endast strax innan döden når sin frukt och därmed kanske aldrig gagnar vare sig utövare eller de som kommer därefter? Hade jag fullkomliga svar på sådana frågor skulle jag utropat mig till konung över världen och massorna skulle sannerligen gett mig en krona eller ett kors. Nu är jag icke så förmäten att jag jämför mig med de stora men inte heller så blygsam att jag inte vågar sätta mina samlade tankar till papper. Detta du håller i din hand är den tredje och sista boken i den serie nycklar jag velat förmedla. I sin form är den mer fragmenterad men också mer förklarad. Delar av boken är hämtad ur min personliga grimoir medan andra delar kommer från källor inom och utom de cirklar som bjudit mig tillträde. Ett centralt dokument som nämns är dock oåterkalleligen förlorat. Ritualen som på många sätt påbörjade den vandring som för mig avslutades vid en strand i Malmö en oktobernatt har förstörts och lever därför endast i minnet hos de som deltog. Vidare om detta i senare kapitel. Ett svar skall jag ge eller snarare en syn på universum. Det är sedan upp till dig att själv välja hur du vill förhålla dig till det. Jag hävdar inte att jag har upptäckt något unikt. Snarare antar jag att de mer skolade än jag, säkerligen legio, finner referenser i mina texter vilka jag endast är måttligt medveten om. Jag förutsätter också att den seriöse vandraren söker att förmedla sina egna upptäckter när dessa så tillfyllest landat att de kan formuleras i begriplig form.

 

Frater Clavdio

Läs vidare – Clavicula Nox SVECIA OMNIBUS

Kategorier
Esoterika Text

Clavicula Salos – Den helige Dårens Lilla Nyckel

Vägens första kantat

Att gå en Väg innebär att det är oundvikligt att andra går jämte, framför och bakom dig.
De går samma eller liknande vägar vars steg är skilda från dina blott på grund av små variationer i steg eller anslag.
Trots detta är det ett universum mellan dig och de som färdas i din närhet.
Många av de du möter är fyllda av övertygelsen att just deras väg är den rätta och detta inte bara för dem själva utan även för alla andra runt omkring dem.
Vissa leder så andra i bojor efter sin egen väg.
De bojor med vilkas hjälp de snärjt sina offer tär själar och försvagar viljan.
De matar kedjebäraren som navelsträngar och förtär sina offer långsamt och med mycken bitter smärta.

Sådana kedjebärare är vampyrer vars själar förvridits av ambition och självgodhet.
De söker ständigt nya offer och låter även de redan fångade snärja andra.
De är Pest och bör behandlas såsom sådana sjukdomar, med eld och isolation.
Deras rörelsefrihet bör begränsas och deras underhuggare jagas bort från de svaga och de oskyldiga
Ve den som kommer i deras väg utan att känna dem för vad de verkligen är.

Tag akt ty de är starka i sin övertygelse, konstfärdiga i sitt tal och förtrollande i sin illvilja.
Känn dem på deras likriktning och deras önskan om att förändra dig till sina egna avbilder.
Värj dig med kraft ifrån deras kedjor och stålsätt ditt hjärta mot deras förförelser.
Vet att ingen profet som sätter sig själv som mönster för andra ager kraften att förmedla livets mysterium.
Sök dock aldrig att bryta någon annans boja då du med sådana handlingar osökt som räddare kommer att binda den befriade till dig.

Den befriade som inte själv gjort sig fri söker nya bojor att ersätta de gamla med ty sådan är den viljesvages natur.
Dela frikostigt med dig av det du lärt dig.
Håll inga hemligheter utan visa dina medresenärer ställen där marken inte bär.
Ge och låt de du möter själva avgöra vad det önskar göra med det du givit dem.

LÄS VIDARE I Clavicula Salos Svecia Omnibus

Kategorier
Esoterika featured Text

Clavicula Regis – Den kungliga lilla nyckeln

 

Clavicula Regis är en bok indelad i tjugotvå korta texter. Texten behandlar livet utifrån ett personligt perspektiv och är skriven i ett slags automatisk skrift utan egentlig planering eller editering. För att läsa hela texten är det bara att följa länken som erbjuder hela texten som PDF

0

Sjung människa i glädje över din existens. Räds inga mysterier och låt inte begränsning vara det rättesnöre som definierar ditt handlingsutrymme.      Sök hjärtats tempel och vandra oförskräckt de stigar som livet förberett åt dig.  Jag Broder Clavdio vars motto en gång var ”Känn dig själv”, vandrar den väg som givits mig och slump eller nödvändighet har fört din och min väg till denna punkt där vi möts för att sedan förmodligen aldrig ses igen. Hur värdefulla har inte sådana korsvägar varit för mig under mina vandringar? I närvaron av de tre gracerna har otaliga människor fört sitt ljus till mitt tempel. Dessa människor vars visdom välsignat mitt hus är i sanning så otaliga att det är mycket svårt eller snarare omöjligt att nämna dem alla. Några vars namn pryder inledningen till denna bok får representera inte bara den visdom som döljer sig i människans djup utan även den godhet med vilken en människa ger sina tankar åt en annan. Min tacksamhet för sådana gåvor är idag oändlig.

 Fortsätt att läsa: Clavicula Regis Svecia Omnibus

%d bloggare gillar detta: