Kategorier
Esoterika Text

Clavicula Nox – Nattens lilla Nyckel – Ofullbordad

Broder

 

Till vad nytta är allt detta vandrande och till vilket syfte är vi satta att vara blott ett kosmiskt undantag i en ynklig del av himlarnas kör? Vad för mening finns det att tala med gudar som är fåfänga, inbilska och svartsjuka? Än mer vad för syfte finns det att söka förbättra och förfina det som endast strax innan döden når sin frukt och därmed kanske aldrig gagnar vare sig utövare eller de som kommer därefter? Hade jag fullkomliga svar på sådana frågor skulle jag utropat mig till konung över världen och massorna skulle sannerligen gett mig en krona eller ett kors. Nu är jag icke så förmäten att jag jämför mig med de stora men inte heller så blygsam att jag inte vågar sätta mina samlade tankar till papper. Detta du håller i din hand är den tredje och sista boken i den serie nycklar jag velat förmedla. I sin form är den mer fragmenterad men också mer förklarad. Delar av boken är hämtad ur min personliga grimoir medan andra delar kommer från källor inom och utom de cirklar som bjudit mig tillträde. Ett centralt dokument som nämns är dock oåterkalleligen förlorat. Ritualen som på många sätt påbörjade den vandring som för mig avslutades vid en strand i Malmö en oktobernatt har förstörts och lever därför endast i minnet hos de som deltog. Vidare om detta i senare kapitel. Ett svar skall jag ge eller snarare en syn på universum. Det är sedan upp till dig att själv välja hur du vill förhålla dig till det. Jag hävdar inte att jag har upptäckt något unikt. Snarare antar jag att de mer skolade än jag, säkerligen legio, finner referenser i mina texter vilka jag endast är måttligt medveten om. Jag förutsätter också att den seriöse vandraren söker att förmedla sina egna upptäckter när dessa så tillfyllest landat att de kan formuleras i begriplig form.

 

Frater Clavdio

Läs vidare – Clavicula Nox SVECIA OMNIBUS

Kommentera